بررسی سه شبهه پیرامون حرمت قمه زنی
48 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
برای حرمت قمه زنی دلایلی متعددی بیان شده است اما با این حال شبهاتی از سوی بعضی مروجین قمه‌زنی در مورد حکم حرمت آن بیان می‌شود. در این نوشته به بررسی سه شبهه عمده در این باره پرداخته‌ایم که به ترتیب عبارتند از: مسخره نمودن موجب حرمت اعمال نمی‌شود خواب‌ها و مکاشفاتی که در مورد قمه زنی بیان می‌شود قمه‌زنی نوعی حجامت سر است قمه‌زنی از شعائر الهی است