انسجام اسلامی ازنگاه اهل البیت علیه السلام
31 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
وحدت و انسجام امت را می توان از بزرگترین نعمت های الهی دانست که بنا به فرموده ی امیرالمونین ، علیه السلام، از منت های بزرگ خداوند بر مردم به شمار می آید. آن حضرت در این باره می فرمایند:« فان الاه سبحانه قد امتن علی جماعه هذه الامه فیما عقد بینهم من حبل هذه الالفه التی ینتقلون فی ظلها، و یاوون الی کنفها، بنعمه لایعرف احد من المخلوقین لها قیمه لانها ارجح من کل ثمن و اجل من کل خطر» خداوند بر این امت ، منت گذارده و بین آنان الفت و اتحاد ایجاد کرده است که در سایه ی آن زندگی کنند و به کنف حمایت آن پناهنده شوند، این نعمتی است که احدی نمی تواند بهایی برایش بگذارد، زیرا از هر بهایی گران قدرتر و از هر چیز پر ارزشی ، با ارزش تر است. از این رو وحدت جامعه اسلامی باید از پراهمیت ترین موضاعاتی باشد که مسلمانان آن را دنبال نموده و فکر تحقق آن می باشند. وحدتی که به نص حدیث ثقلین با محوریت قرآن و عترت تحقق پیدا خواهد نمود. اما متاسفانه در این میان افرادی نیز بوده اند که همواره می خواسته اند تا با تکیه بر یکی از این دو اصل و کنار هم نهادن دیگری میان مسلمین تفرقه ایجاد کنند. چه بسیار فرقه های منحرفی که با تکیه بر قرآن و محروم ساختن خویش از عترت ، به ستیز با سایر مسلمین شتافته و حتی همه مسلمانان را یکسر کافر می دانستند. در مقابل نیز گروهی بوده اند که با تفسیر خاص خود از اهل بیت ، علیهم السلام، از قرآن، آن بزرگواران را محورتفرقه جلوه داده و برطبل تفرقه میان مسلمانان بکوبند. این در حالی است که ائمه اطهار، علیهم السلام، ضمن تاکید فراوان به ضرورت حفظ اتحاد مسلمین، در این راه حتی از حقوق حقه ی خویش نیز می گذشتند. این نوشته، نگاه کوتاهی به روایات و سیرهی عملی اهل بیت، علیهم السلام، است که در آن سعی شده تا در عین اختصار ابعاد گوناگون برخوردهای آن بزرگواران با موضوع وحدت اسلامی به رصد کشیده شود.
آدرس اینترنتی