عزاداری شعار حیات عاشورائی
47 بازدید
ناشر: وثوق
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 3
زبان : فارسی
در این کتاب که با رویکرد عمق بخشی به عزاداری ها تالیف شده است، سعی گردیده تا با جهت دهی صحیح به عزاداری ها آنها را از انحرافاتی که بیشتر در اثر عدم شناخت و یاشناخت نادرست نسبت به ماهیت و فلسفه عزاداری به وجود آمده دور سازد تا بدین وسیله عزادری ها نیز بتواند نقش خود در پایداری و تداوم انقلاب امام حسین علیه السلام ایفا نموده و شرایط را برای انقلاب جهانی امام زمان عجل الله تعالی فرجه ایفا نماید. در قسمتی از مقدمه این کتاب می خوانیم: «بی‌شک هر عملی هنگامی مؤثر و نقش‌آفرین خواهد بود که هدف و انگیزه انجام آن شناخته شود و در مسیری که برای آن در نظر گرفته شده تحقق یابد. در غیر این صورت نه تنها ثمرات و فوائدش را از دست خواهد داد، بلکه ممکن است آثار مخرب و مُضر گوناگونی را ایجاد کند. همچنان‌که پیامبر اکرم، صلی الله علیه وآله، در مورد نماز می‌فرمودند: «هرکس که نمازش او را از کار زشت و ناپسند باز ندارد، جز دوری او از خدا افزوده نشود.» هم از این روست که عزاداری امام حسین، علیه‌السلام، نیز از این دستور خارج نبوده و عدم توجه به اهداف و انگیزه‌هائی که ضرورت آن را ایجاب می‌کند موجب خواهد شد تا عزاداری به جای این‌که حرکت آفرین و رشد دهنده باشد، غفلت‌زا، کُند کننده و بلکه در تقابلی آشکار با نهضت امام حسین، علیه‌السلام، قرار گیرد. به همین جهت توجهِ ما به اهداف عزاداری و بازشناخت نقش آن در حرکت و جریان داشتن نهضت عاشورا می‌تواند ضمینه دور شدن عزاداری‌ها را از انحرافات مهیا نموده و آن را به مسیر اصلی خویش بازگرداند.» این کتاب که با قطع پالتوئی و در 72 صفحه تنظیم شده است توسط سازمان تبلیغات اسلامی استان اصفهان چاپ شده و در حال توزیع میان هیئات و عزاداران است.